Portfolio

WRA Award 2011 Silver : Disaster Restoration

Winner of the 2011 Silver Award Disaster Restoration – Structure